Opnieuw officieel erkend als aannemer door FOD Economie

Onze nieuwe Erkenning van aannemers van werken is binnen. De FOD Economie kent dit kwaliteitslabel toe aan bedrijven die overheidsopdrachten van een bepaalde aard en omvang mogen uitvoeren.

Wij kregen het label voor werken in 8P1, 6P2, 6P3 en 6S1. Het eerste cijfer duidt de budgetklasse aan van het project. De twee andere tekens de categorie van de werken.

Voor ons is de erkenning van toepassing op volgende werken binnen elektrische installaties:

  • 8P1: Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie. En dat voor projecten tot meer dan 5.330.000 EUR.
  •  6P2: Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties. En dat voor een budget tot 3.225.00 EUR
  •  6P3: Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen. En dat voor projecten tot 3.225.000 EUR.

Binnen uitrustingen voor telecommunicatie geldt de erkenning voor

  •  6S1: Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer tot 3.225.000 EUR.

De toekenning gebeurt op basis van voorwaarden als technische bekwaamheid, financiële draagkracht en professionele integriteit. Dus we zijn best wel trots dat we dit label mogen toevoegen aan onze lijst met kwaliteitsgaranties.

Bekijk het officiële document.