sintmaria

In een ziekenhuis is het garanderen van de bedrijfszekerheid van primordiaal belang. De UPS’n en de noodstroom moeten meteen overnemen wanneer er zich een stroompanne voordoet om de kritieke functies te garanderen. Daarnaast moest het nieuwe laagspanningsdistributiebord passen in een relatief kleine bestaande technische ruimte. En bovendien voldoen aan de nieuwe norm EN 61439-1/2.

P&V ontwierp een Prisma P distributiebord van 1600A en 40kA bestaande uit 4 cellen. Het werd een complex vermogenschema met aanzienlijk veel interne verbindingen en ‘deel’ barenstellen. Zowel de netstroom als de noodstroom van de generator én de voedingen naar de verschillende UPS’n worden vanuit dit bord verdeeld.