Vierde opeenvolgende verlenging contract bij Infrabel – ALSB

alsb tgbt

We haalden voor de vierde keer het project van de 400 Volt algemeen laagspanningsborden (ALSB) en daarnaast ook het PLP-project van Infrabel binnen, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Het totale project loopt over vijf jaar en is goed voor een tewerkstelling van 35 à 40 mensen.

 Een aanzienlijk onderdeel van het project zijn de borden voor de PLP-loges langs het spoorwegnet. Die staan onder meer in voor de aansturing van signalisatie, slagbomen, wissels en het interne gsm-net voor machinisten. Het belangrijkste doel van deze schakelkast is de verdeling van elektrische energie, zo nodig overschakelen op de aanwezige noodvoeding, en bewaken of er effectief spanning is.

Een tweede luik omvat de 400 Volt ALSB (algemeen laagspanningsborden), het kloppend hart van iedere installatie. Deze borden worden ingezet voor zowel nieuwe Infrabel-installaties als voor vervanginstallaties. Als licentiehouder van Schneider Electric en Automation opteerden we om hoofdzakelijk materiaal van deze twee vooraanstaande fabrikanten van elektrisch materiaal te gebruiken.

Competitief op Europees niveau

 “Het project werd gegund in een Europese aanbesteding”, zegt Koen Pellaers, Sales & Marketing Director. “We zijn er trots op dat we dit als Belgisch bedrijf hebben kunnen binnenhalen en dat het hier bij ons gerealiseerd kan worden.”

De toekenning van het project gebeurde op basis van de prijs, technische conformiteit, het ingediende kwaliteitsplan en de leveringstermijn. “Het was een complex dossier waar 5 mensen 6 weken aan werkten”, legt Koen uit. “Omdat het om de veiligheid gaat, werd in dit dossier veel aandacht besteed aan de manier waarop de kwaliteit en betrouwbaarheid geborgd worden. Onze manier van werken voldoet aan alle geldende normen en veiligheidsvoorschriften. Tegelijk zijn we erin geslaagd om competitief te zijn, zelfs op Europees niveau.”

Grote flexibiliteit aan de dag leggen

 “Deze nieuwe overeenkomst is het zoveelste bewijs van onze ervaring en expertise in dergelijke dossiers, onze geavanceerde technische kennis en grote flexibiliteit”, vervolledigt CEO Joris Vrancken. “De borden worden op afroep besteld. Alle kasten zijn verschillend gedimensioneerd op basis van de lokale Infrabel-installatie. We kunnen ze dus niet op voorhand assembleren. Dankzij onze grote capaciteit aan mensen en middelen zijn we in staat zeer kort op de bal te spelen en flexibel te reageren op de vragen van Infrabel.”

Een ander voordeel is dat we alle kasten voor levering uitgebreid testen op hun complete functionaliteit. “De kasten worden dus plug & play geleverd. De installatie is daardoor sneller en eenvoudiger. De testen zijn ook een garantie voor de bedrijfszekerheid van het geheel”, besluit Joris.