Connect with us

Tıbbi cihazlar

En Önemli Oyuncular Tarafından Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı 2021-2028 – General Electric Company, Siemens AG, Toshiba Medical Systems Corporation, AGITO MEDICAL A / S, Soma Technology, Koninklijke Philips N.V |

Global Pre-Owned Medical Devices Market adlı son istatistiksel veriler Research N Reports tarafından yayınlandı. Rapor,…

Published

on

Global Pre-Owned Medical Devices Market adlı en son istatistiksel veriler Research N Reports tarafından yayınlandı. Rapor, endüstrilerin ilerlemesinin derinlemesine bir analizini sağlamak için kapsamlı bir şekilde tartışılan son eğilimler gibi ayırt edici pazar özelliklerine ilişkin derinlemesine içgörüleri kapsamaktadır. Doğru verileri keşfetmek için kalitatif ve kantitatif analiz gibi etkili keşif teknikleri kullanılır. Porter'ın beş analizi ve SWOT analizi, güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatları incelemek için kullanıldı.

Raporun PDF Örneğini Alma Talebi: https://www.researchnreports.com/request_sample.php?id=793246

Sektör profesyonellerimiz, mükemmel iş kararları almalarına yardımcı olmak için COVID-19 felaketinin birçok şirket ve müşterileri üzerindeki etkisini anlamak, birleştirmek ve zamanında değerlendirmek için durmaksızın çalışıyorlar.

SWOT ve Porter’in Five analizi, maliyet, fiyatlar, gelir ve son kullanıcılar gibi bilgilendirici verileri analiz etmek için etkili bir şekilde tartışılır. Araştırma raporu, işletmelerin gereksinimlerini anlamak için üretim üssü, ürünler veya hizmetler ve hammadde gibi çeşitli nitelikler temelinde değerlendirilmiştir. Pazar yapısı, değer zincirini, oyuncu kategorilerini, ürün çeşitlerini, ana oyuncuların pazarın ürünler ve son kullanıcı segmentlerindeki varlığını kapsar. Rapor aynı zamanda temel rekabetin, tahmini yıllarla piyasa eğilimlerinin, beklenen büyüme oranlarının ve büyümeyi yönlendiren ve etkileyen ana faktörlerin anlık görüntüsünü sağlar. Pazar verileri ve analitik, birincil ve ikincil kaynakların bir kombinasyonundan elde edilir.

Ayrıca, Global İkinci El Tıbbi Cihazlar iş sektörünün bütünsel bir görüntüsünü de sunar. Küresel İkinci El Tıbbi Cihazlar pazarını anlamak için açıkça farklı sektörler incelenir. Ayrıca, pazar araştırması fiyatlandırma yapıları, kar marjı ve pazar payları ile ilgili önemli ekonomik gerçeklerle desteklenmektedir. Verileri doğru bir şekilde sunmak için çalışma ayrıca tablolar, çizelgeler, grafikler ve resimler gibi etkili grafik sunum tekniklerini kullanır. Rapor ayrıca şirketlerin performansını artırmaya katkıda bulunan son trendleri, araçları ve teknoloji platformlarını da vurguluyor.

Küresel Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazlar Pazarı Raporunda Profili Oluşturulan Başlıca Pazar Oyuncuları şunlardır:

 • General Electric Şirketi
 • Siemens AG
 • Toshiba Medical Systems Corporation
 • AGITO MEDICAL A / S
 • Soma Teknolojisi
 • Koninklijke Philips N.V.
 • Philips ve daha fazlası.

Türe göre Global İkinci El Tıbbi Cihazlar Pazar segmentasyonu:

 • Tür 1
 • Tip 2
 • Tip 3

Uygulamaya göre Global İkinci El Tıbbi Cihaz Pazar segmentasyonu:

 • Uygulama 1
 • Uygulama 2
 • Uygulama 3

Global Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı raporu, işinizi katlanarak hızlandıracak pazar araştırması elde etmek için inandırıcı bir kaynaktır. Ek olarak, yeni görev SWOT incelemesi, spekülasyon erişilebilirlik araştırması ve girişim getirisi araştırması sunar. Rapor, Global Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazların ayrıntılarını inceler ve pazarın büyümesini destekleyen veya engelleyen farklı faktörlerin ayrıntılı bir analizini sunar. Oyuncuları bekleyen açılışları ölçmek için pazar lideri açıklayıcı araçlardan yararlanır. Dahası, bu alanda çalışan itici şirketlerin profilini çıkarır ve gelirleri hakkında bilgi alır. Eşya teklifleri, reklam bölümüne karar vermek için düşünülmüştür.

Raporda İndirim İsteyin: https://www.researchnreports.com/ask_for_discount.php?id=793246

Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazar Raporunda yanıtlanan temel sorular:

 • 2028'de pazar büyüklüğü ne olacak ve büyüme oranı ne olacak?
 • Ana pazar eğilimleri nelerdir?
 • Bu pazarı yönlendiren kilit faktör nedir?
 • Pazar büyümesinin önündeki zorluklar nelerdir?
 • Bu pazar alanındaki en önemli satıcılar kimlerdir?
 • Başlıca satıcıların karşılaştığı pazar fırsatları, piyasa riski ve piyasa genel görünümü ve tehditler nelerdir?
 • Ana satıcıların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Küresel İkinci El Tıbbi Cihazlar Pazar Raporu Özeti:

Rapor, dünya çapındaki pazar ve endüstri eğilimleri ve tahminlerine ilişkin daha iyi deneyimler için geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Rapor, ürün türlerine, uygulama bölgelerine ve önemli satıcılara göre pazar modellerini kapsar. Sürücüler, kontroller ve girişim açılışları gibi pazarı etkileyen değişkenler bu raporda dikkatlice detaylandırılmıştır. Pazar örüntülerinin incelenmesi, incelenmesi ve rakamı hem geniş ölçekte hem de mikro düzeyde bakış açısıyla yapılmıştır. Ayrıca, işletme içindeki büyük rakipler tarafından alınan stratejiler hakkında genel bir fikir verir. Pazar eğilimlerini etkilemek için bölgesel ve dünya çapında çalışan diğer önemli değişkenler dahil edilmiştir. Etkileyen bu değişkenler bölgenin sosyo-politik durumu, çevre koşulları, demografisi, yasal organizasyonları ve rekabet ortamıdır.

COVID-19'un Etkisi:

Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı raporu, değer zinciri yapısını, endüstriyel ortamı, bölgesel incelemeleri, uygulamaları, pazar büyüklüğünü ve tahmini deşifre eden bir genel bakış içerir. Genellikle, COVID-19'un piyasadaki mevcut etkisini kapsayan en yeni rapor. Koronavirüs (COVID-19) salgını, her şey dahil yaşamın her bakış açısını etkiledi. Bu, piyasa koşullarında birkaç değişikliği beraberinde getirdi. Hızla değişen pazar durumu ve etkinin ilk ve gelecekteki değerlendirmesi rapor içinde güvence altına alınmıştır. Rapor, türlere, uygulamalara, bölgelere ve 2020 ile 2028 arasındaki tahmin dönemine dayalı olarak pazarın genel bir analizini sunar. Dahası, zekice bir araştırmaya dayalı olarak pazar içinde yatırım fırsatları ve olası tehditler sunar.

Bu çalışmada pazar büyüklüğünü tahmin etmek için düşünülen yıllar aşağıdaki gibidir:

 • Tarih Yılı: 2015-2018
 • Temel Yıl: 2020
 • 2020-2028 Tahmin Yılı

Bu premium raporu satın almadan önce sorgulama: https://www.researchnreports.com/enquiry_before_buying.php?id=793246

İçindekiler:

 • Rapora Genel Bakış
  1.1 Çalışma Kapsamı
  1.2 Önemli Pazar Bölümleri
  1.3 Kapsanan Oyuncular
  1.4 Türe Göre Piyasa Analizi
  1.5 Uygulamaya Göre Pazar
  1.6 Çalışma Hedefleri
  1,7 Yıl Düşünülür
 • Küresel Büyüme Eğilimleri
  2.1 İkinci El Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğü
  2.2 Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazlar Bölgelere Göre Büyüme Eğilimleri
  2.3 Sektör Trendleri
 • Önemli Oyunculara Göre Pazar Payı
  3.1 Üreticilere Göre Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğü
  3.2 Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı Önemli Oyuncular Merkez ve Hizmet Verilen Alan
  3.3 Önemli Oyuncular İkinci El Tıbbi Cihaz Ürünü / Çözümü / Hizmeti
  3.4 Birleşmeler ve Satın Almalar, Genişleme Planları
 • Ürüne Göre Döküm Verileri
  4.1 Ürüne Göre İkinci El Tıbbi Cihaz Satışı
  4.2 İkinci El Tıbbi Cihazlar Ürün Bazında Gelir
  4.3 İkinci El Tıbbi Cihaz Fiyatı Ürüne Göre
 • Son Kullanıcıya Göre Döküm Verileri
  5.1 Genel Bakış
  5.2 İkinci El Tıbbi Cihazlar Son Kullanıcıya Göre Pazar Dağılım Verileri
 • Not: Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, lütfen bize bildirin, raporu size istediğiniz gibi sunalım.

  Hakkımızda:

  Research N Reports, etkili bir şekilde uygulanabilecek bilgiler sağlamaya odaklandığımız yeni çağ pazar araştırma firmasıdır. Günümüzde tüketici odaklı bir pazar olan şirketler, kararlarınız için bir ses tahtası firmasına güvenmenin çok önemli olduğu karmaşık ve dinamik seçenekler dünyasıyla başa çıkmak için bilgiye ihtiyaç duyuyor. Research N Reports, endüstri analizi, pazar tahminleri ve sonuç olarak, ister mevcut piyasa koşullarına ilişkin bir bakış açısı kazanıyor, ister kıyasıya küresel rekabette önde olmak olsun, tüm dikeyleri kapsayan kalite raporları alma konusunda uzmanlaşmıştır. İşletmelerin büyümesine yardımcı olmak için iş araştırmasında mükemmel olduğumuzdan, hizmetlerimizin genişletilmiş bir kolu olarak danışmayı da öneriyoruz, bu da yalnızca mevcut eğilimler ve sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Sonuç olarak, tek bir çatı altında çok yönlü geçerli bilgi sağlayıcısı olarak gelişmeye devam ediyoruz.

  Bize Ulaşın:

  Güneşli Denis

  (Satış Müdürü),

  (Araştırma N Raporları)

  10916, Altın Nokta Dr,

  Houston, TX, Pim – 77064,

  +1-510-420-1213,

  sales@researchnreports.com

  www.researchnreports.com

  Source: https://ksusentinel.com/2021/02/01/pre-owned-medical-devices-market-2021-2028-by-top-key-players-business-strategies-general-electric-company-siemens-ag-toshiba-medical-systems-corporation-agito-medical-a-s-soma-technology-konin/

  Tıbbi cihazlar

  Tıbbi Cihaz Üreticisi Yeni Bakkal Mağazasını Indianapolis Gıda Çölü'ne Getiriyor

  Cook Medical, bir Indianapolis mahallesinde yemek çölü olarak belirlenmiş bir bakkal oluşturmak için topluluk gruplarıyla birlikte çalışıyor….

  Published

  on

  Indy Fresh Market'in operasyonları iki genç bölge sakini ve girişimci, Michael McFarland ve Marckus Williams tarafından yürütülecek. - Farah Yousry / Yan Etkiler Kamu Medyası

  Indy Fresh Market'in operasyonları iki genç bölge sakini ve girişimci, Michael McFarland ve Marckus Williams tarafından yürütülecek.

  Farah Yousry / Yan Etkiler Kamu Medyası

  Bir tıbbi cihaz şirketi, bir gıda çölü olarak belirlenmiş bir Indianapolis mahallesinde bir market oluşturmak için topluluk gruplarıyla işbirliği yapıyor.

  Bir tıbbi cihaz üreticisi olan Cook Medical bir bakkal dükkanı kuracak ve IMPACT Central Indiana, Goodwill of Central & Southern Indiana ve diğer bazı yerel kuruluşlar mağaza için sermaye ve envanter sağlayacak.

  Cook Medical başkanı Pete Yonkman, mağazanın – Indy Fresh Market – bir üretim tesisi aynı alanda planlanıyor. Mağazanın ön açılış tarihi Mayıs 2022 olarak belirlendi.

  Yonkman, Avondale YMCA'daki bir duyuru töreninde bir dinleyiciye, "Bu projeyi sadece başarılı kılmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki yatırımlar ve gelecekteki mahalleler için kullanılabilecek bir model yaratma sorumluluğumuz olduğunu da anlıyoruz" dedi. "Çünkü burada daha çok tatlı tatlı var."

  Mağaza 38. Cadde ve Sheridan Bulvarı'nda olacak, birkaç bakkalın kapatıldığı ve yakındaki mahallelerin yiyecek seçeneklerine sınırlı erişime sahip olduğu bir alan olacak.

  Indy Fresh Market'in operasyonları, birkaç yıl içinde mağazanın yüzde 100'üne sahip olacaklarını planlayan bir kiralama modeli aracılığıyla iki genç bölge sakini ve girişimci Michael McFarland ve Marckus Williams tarafından yürütülecek.

  Martin Üniversitesi'nde kolej dersleri alacaklar ve 14.000 metrekarelik bakkalı işletmeye hazırlamak için yerel bir Safeway'de çırak olacaklar.

  Genç girişimciler kuzeydoğu yakasında yaşadılar ve bunun değiştiğini gördüler.

  Her yerde marketler vardı. Mahallede en azından üç ya da dört bakkal vardı ve şimdi sıfırlar ”dedi McFarland. “Biliyorsun, bir somun ekmek almak için en az üç, dört mil sürmen gerekiyor. Bu benim için çılgınca. "

  McFarland, bu bakkalı sürdürmede ve kapılarını topluluk üyelerine açık tutmada onların kazanılmış menfaatlerinin ve topluluğa aidiyetlerinin kilit faktörler olacağını söyledi.

  Side Effects tarafından yaptırılan bir SAVI çalışması, Marion County sakinlerinin yüzde 16'sının yemek çöllerinde yaşamak – USDA tarafından sağlıklı gıdaya düşük erişime ve düşük gelire sahip alanlar olarak tanımlanmıştır. Black Hoosiers'ın dörtte birinden fazlası yemek çöllerinde yaşıyor.

  Veriler ayrıca, 2019 itibariyle, Marion County'nin yüzde 40'ından fazlasının, arabasız hanelerin yüzde 60'ından fazlası dahil olmak üzere, yaya yemekli bir çölde yaşadığını gösteriyor. Ayrıca 236.000 kişi, arabasız 10.500 hane dahil olmak üzere transit yemek çöllerinde yaşıyor. Indy Fresh Market geliştiricilerine göre, bu, bu kuzeydoğu indianapolis mahallesinde yakın marketlere sahip olmanın önemini daha da vurguluyor.

  Vali Eric Holcomb, bu projenin daha sağlıklı ve erişilebilir gıda seçeneklerine yönelik kritik bir ihtiyaca hitap edeceğini söyledi. Ayrıca bakkal ve tıbbi cihaz üretim tesisinde bölge sakinlerini istihdam ederek iş yaratacak.

  Holcomb, "Geleceğinden emin olduğum iyileştirmeleri düşündüğümde – hakkaniyeti iyileştirmekten bahsediyorsunuz, halk sağlığını, halk sağlığı sonuçlarını iyileştirmekten bahsediyorsunuz" dedi. Bunlar bizim en büyük zorluklarımızdan bazıları. Ama burada başlayacak. Tam bu mahallede. "

  Bu hikaye, Yan Etkiler Kamu Medyası, WFYI merkezli halk sağlığını konu alan bir haber işbirliği.

  yemek çöllerinde yaşamak

  Source: https://www.wfyi.org/news/articles/medical-device-manufacturer-brings-new-grocery-store-to-an-indianapolis-food-desert

  Continue Reading

  Tıbbi cihazlar

  Tıbbi Cihaz Üreticisi MPE Uluslararası Genişlemesini Duyurdu

  / PRNewswire / – Medikal cihazların önde gelen tasarım ve sözleşme üreticisi Midwest Products & Engineering (MPE-INC), bugün ……

  Published

  on

  MILWAUKEE, 4 Mayıs 2021 / PRNewswire / – Medikal cihazların önde gelen tasarım ve sözleşmeli üreticisi Midwest Products & Engineering (MPE-INC), bu sürekli büyüyen pazara erişimini artırmak için EMEA pazarına açıldığını duyurdu.

  Tıbbi Cihaz Üreticisi MPE Uluslararası Genişlemesi Robin Hembry'yi Duyurdu

  MPE'nin küresel düzenleyici ekipleri tarafından desteklenen EMEA genişlemesi, tıbbi cihaz endüstrisine getirilen yeni düzenleyici taleplerle mükemmel bir şekilde zamanlanmıştır. 26 Mayıs 2021 itibariyle, Orijinal Ekipman Üreticilerinin, daha önce yalnızca FDA'dan onay gerektiren genel tıbbi cihazlar için yeni Avrupa Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (AB MDR) uyması gerekecek.

  "OEM müşterilerimizle çok yakın iş birliği yapmak, organizasyonel DNA'mızın bir parçası. 40 yılı aşkın tıbbi cihaz uzmanlığımızı uluslararası müşterilerimize daha da yaklaştırabilmek için genişlemekten heyecan duyuyoruz." – Hank Kohl, Başkan ve CEO.

  Bir sözleşmeli üreticiden daha fazlası olan MPE, dikey olarak entegre edilmiş iş modeliyle OEM'lerin yaşamlarını iyileştiren teknolojileri geliştirmelerine ve ticarileştirmelerine yardımcı oluyor. EMEA genişlemesi, MPE'nin tıbbi cihaz ürün tasarımı, düzenleme, üretim ve teslimat için "tek durak noktası" hizmetini dünya çapındaki OEM'lere getirmesine olanak tanıyacak.

  40 yılı aşkın süredir MPE, toplam sahip olma maliyetini artırırken operasyonel verimlilik sağlayan etkileyici bir mavi çipli tıbbi cihaz ve teknoloji OEM'leri listesine başarıyla hizmet vermiştir. Genişlemeye liderlik etmek ve Avrupa pazarına erişimini artırmak için MPE, stratejik hesaplar ekibi Robin Hembry'ye Uluslararası Piyasalar – Stratejik Hesaplar Direktörü olarak değerli bir küresel tıp teknolojisi yöneticisini getirdi.

  "OEM işindeki uzun deneyimlerimi ve derin klinik bilgimi, mevcut global müşterilerimizi desteklemek ve uluslararası varlığını geliştirmek için MPE ile çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu, MPE'nin küresel genişlemesiyle heyecan verici bir zamandır. plan ve ilk uluslararası çalışan olmaktan onur duyuyorum. " – Robin Hembry

  Cerrahi aletler ve medikal teknolojiler için önde gelen merkez olan Almanya Tuttlingen'de tıbbi ekipman üretiminde eğitim almış ve kalifiye olan Robin Hembry, stratejiyi geliştirmek ve uluslararası ticareti hızlandırmaktan sorumlu olacak. Minimal İnvaziv Cerrahi, NOTES, Robotik, Ortopedi / Omurga, Nöro, Kardiyo ve Teşhis gibi çoklu uzmanlık alanlarında yenilikçi yeni ürünlere odaklandı. Tıbbi teknolojilerin geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesinde liderlik rollerinde 30 yıllık deneyimi, onu MPE ekibi için değerli bir varlık haline getirmektedir.

  MPE hakkında

  MPE-INC, ürün tasarımı ve mühendisliği, yüksek karma / düşük hacimli üretim, kalite sistemleri ve 3PL hizmetlerinde temel yetkinliklerden yararlanarak sağlık ve teknoloji OEM'lerinin önde gelen tasarım ve üretim ortağıdır. 40 yılı aşkın süredir, MPE, büyüyen müşteri tabanına "Konseptden Tamamlamaya" çözümler sunan dikey olarak entegre bir iş modelinden yararlanarak, etkileyici bir mavi çipli tıbbi cihaz ve teknoloji OEM'leri listesine başarıyla hizmet vermiştir. MPE-INC'in genel merkezi Milwaukee'dedir.

  Tüm medya soruları için lütfen iletişime geçin:
  Rick Zanardo
  (414) 355-0310
  [e-posta korumalı]

  KAYNAK Midwest Ürünleri ve Mühendisliği (MPE-INC)

  Source: https://www.prnewswire.com/news-releases/medical-device-manufacturer-mpe-announces-their-international-expansion-301283156.html

  Continue Reading

  Tıbbi cihazlar

  Giyilebilir Tıbbi Cihazlar Pazar Analizi | Son Pazar Gelişmeleri | 2020-2027 için Sektör Tahmini

  Araştırma Nester, ürüne, cihaza, uygulamaya ve dağıtım kanalına göre pazar segmentasyonu açısından küresel giyilebilir tıbbi cihazlar pazarına ayrıntılı bir genel bakış sunan "Giyilebilir Tıbbi Cihazlar Pazarı: Küresel Talep Analizi ve Fırsat Görünümü 2027" başlıklı bir rapor yayınladı. bölge. Ayrıca, derinlemesine analiz için, rapor endüstriyi kapsıyor […]…

  Published

  on

  Araştırma Nester, ürüne, cihaza, uygulamaya ve dağıtım kanalına göre pazar segmentasyonu açısından küresel giyilebilir tıbbi cihazlar pazarına ayrıntılı bir genel bakış sunan "Giyilebilir Tıbbi Cihazlar Pazarı: Küresel Talep Analizi ve Fırsat Görünümü 2027" başlıklı bir rapor yayınladı. bölge.

  Ayrıca, derinlemesine analiz için rapor, sektördeki büyüme itici güçlerini, kısıtlamaları, arz ve talep riskini, pazar çekiciliğini, BPS analizini ve Porter’in beş kuvvet modelini kapsıyor.

  Pazar giyilebilir tıbbi cihazlar 2020-2027 gibi tahmin dönemi boyunca% 25,78'lik bir YBBO'da büyüyeceği tahmin edilmektedir. Pazar, 2018 yılında 8.292,60 milyon ABD Doları tutarında bir büyüklük yakaladı ve 2027 sonunda önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyor. Giyilebilir tıbbi cihazlar, çeşitli tıbbi amaçlarla hastaların sağlık durumlarının belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. Pazar, ürüne, cihaza, uygulamaya ve dağıtım kanalına ve bölgeye göre bölümlere ayrılmıştır. Ürün bazında pazar, tedavi edici cihazlar ve teşhis ve izleme cihazları olarak bölümlere ayrılmıştır ve bunlardan teşhis ve izleme cihazları segmentinin tahmin döneminde en yüksek oranda büyümesi beklenmektedir.

  Nihai Rapor, COVID-19'un bu sektör üzerindeki etki analizini kapsayacak @ https://www.researchnester.com/sample-request-2220

  Coğrafyaya bağlı olarak, pazar Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika'ya ayrılmıştır. Bunlardan Kuzey Amerika'daki giyilebilir tıbbi cihazlar pazarının, bölgedeki tıbbi endüstrideki artan teknolojik gelişmeler nedeniyle daha da büyümesi beklenen% 36,71 ile 2018'de en büyük paya sahip olacağı tahmin edilmektedir.

  Pazardaki Büyümeyi Hızlandırmak için Giyilebilir Tıbbi Cihazların Yükselen Uygulamaları

  BM istatistiklerine göre 60 yaş ve üstü nüfus diğer yaş gruplarına göre daha hızlı büyüyor. 2050 yılına kadar yaşlı birey sayısının 2,1 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir.

  Geriatrik insanlar için kalp atış hızı, kan basıncı ve kalorilerin izlenmesi de dahil olmak üzere, giyilebilir tıbbi cihazların artan sayıda uygulaması endüstriyi önemli ölçüde olumlu etkiledi. Dahası, IoT'nin giyilebilir tıbbi cihazlarla entegrasyonu, kablosuz bağlantı sağlayarak sağlık sektörünü dönüştürdü. Bu faktörlerin bir sonucu olarak, giyilebilir tıbbi cihazlar pazarının önemli bir oranda büyümesi beklenmektedir. Bununla birlikte, bu cihazlar aracılığıyla sağlık bilgilerinin yaygın alışverişi sırasında mahremiyet ve güvenlikle ilişkili zorlukların, tahmin döneminde pazar büyümesi için bir sınırlayıcı olacağı tahmin edilmektedir.

  Bu rapor aynı zamanda, Fitbit Inc. (NYSE: FIT), Omron Healthcare Inc. (TYO: 6645), Apple Inc. (NASDAQ) şirket profillerini içeren küresel giyilebilir tıbbi cihazlar pazarının bazı önemli oyuncularının mevcut rekabet senaryosunu da sunmaktadır. : AAPL), Garmin Ltd. (NASDAQ: GRMN), Koninklijke Philips NV (AMS: PHIA), SAMSUNG (KRX: 005930), Motorola Mobility LLC., BioTelemetry, Inc. (NASDAQ: BEAT), Medtronic (NYSE: MDT) ve Withings.

  Covid-19 Etki Örneği Talebi

  Profil oluşturma, şirket genel bakışını, ürünleri ve hizmetleri, önemli finansları ve en son haberleri ve gelişmeleri kapsayan şirketlerin temel bilgilerini kapsar. Genel olarak rapor, sektör danışmanlarına, ekipman üreticilerine, genişleme fırsatları arayan mevcut oyunculara, olasılıklar arayan yeni oyunculara ve diğer paydaşlara pazar merkezli stratejilerini devam eden ve gelecekte beklenen eğilimler.

  Research Nester Hakkında:

  Research Nester, 50'den fazla ülkede bir müşteri tabanına sahip tek noktadan hizmet sağlayıcısıdır, stratejik pazar araştırması ve küresel endüstriyel oyunculara, holdinglere ve yöneticilere gelecekteki yatırımları için yardımcı olmaya yönelik tarafsız ve benzersiz bir yaklaşımla danışmanlık hizmeti sunarken, aynı zamanda gelecekteki belirsizliklerden de kaçınıyor. İstatistiksel ve analitik pazar araştırma raporları üretmek için ezber bozan bir zihniyetle, müşterilerimizin gelecekteki ihtiyaçları için strateji oluştururken ve planlarken net bir şekilde akıllı iş kararları alabilmeleri ve gelecekteki çabalarını gerçekleştirmede başarılı olmaları için stratejik danışmanlık sağlıyoruz. Stratejik zihinler aracılığıyla doğru zamanda doğru bir rehberlik sağlandığında, her işletmenin yeni ufkuna doğru genişleyebileceğine inanıyoruz.

  Daha fazla bilgi için iletişime geçin:

  AJ Daniel

  E-posta: info@researchnester.com

  ABD Telefon: +1 646 586 9123

  İngiltere Telefon: +44 203608 5919

  Research Nester, stratejik pazar araştırması ve küresel endüstriyel oyuncuların, holdinglerin ve yöneticilerin gelecekteki yatırımları ve genişlemeleri için kalitatif pazar bilgileri ve stratejileri sunarak akıllıca kararlar almalarına yardımcı olmaya yönelik tarafsız ve benzersiz bir yaklaşımla danışmanlık yapan tek noktadan hizmet sağlayıcısıdır. gelecekteki belirsizliklerden kaçınırken. Dürüstlüğe ve güvendiğimiz saf sıkı çalışmanın iş etiğimizde yansıtıldığına inanıyoruz. Vizyonumuz, sadece müşterilerimizin güvenini kazanmakla sınırlı değil, aynı zamanda çalışanlarımız tarafından da eşit derecede saygı görmek ve rakipler tarafından takdir edilmektir.

  Coğrafyaya bağlı olarak, pazar Kuzey Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika'ya ayrılmıştır. Bunlardan Kuzey Amerika'daki giyilebilir tıbbi cihazlar pazarının, bölgedeki tıbbi endüstrideki artan teknolojik gelişmeler nedeniyle daha da büyümesi beklenen% 36,71 ile 2018'de en büyük paya sahip olacağı tahmin edilmektedir.

  Source: https://www.americanewshour.com/2021/04/16/wearable-medical-devices-market-analysis-recent-market-developments-industry-forecast-to-2020-2027/649147/

  Continue Reading

  Trending