Connect with us

Tıbbi cihazlar

En Önemli Oyuncular Tarafından Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı 2021-2028 – General Electric Company, Siemens AG, Toshiba Medical Systems Corporation, AGITO MEDICAL A / S, Soma Technology, Koninklijke Philips N.V |

Global Pre-Owned Medical Devices Market adlı son istatistiksel veriler Research N Reports tarafından yayınlandı. Rapor,…

Published

on

Global Pre-Owned Medical Devices Market adlı en son istatistiksel veriler Research N Reports tarafından yayınlandı. Rapor, endüstrilerin ilerlemesinin derinlemesine bir analizini sağlamak için kapsamlı bir şekilde tartışılan son eğilimler gibi ayırt edici pazar özelliklerine ilişkin derinlemesine içgörüleri kapsamaktadır. Doğru verileri keşfetmek için kalitatif ve kantitatif analiz gibi etkili keşif teknikleri kullanılır. Porter'ın beş analizi ve SWOT analizi, güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatları incelemek için kullanıldı.

Raporun PDF Örneğini Alma Talebi: https://www.researchnreports.com/request_sample.php?id=793246

Sektör profesyonellerimiz, mükemmel iş kararları almalarına yardımcı olmak için COVID-19 felaketinin birçok şirket ve müşterileri üzerindeki etkisini anlamak, birleştirmek ve zamanında değerlendirmek için durmaksızın çalışıyorlar.

SWOT ve Porter’in Five analizi, maliyet, fiyatlar, gelir ve son kullanıcılar gibi bilgilendirici verileri analiz etmek için etkili bir şekilde tartışılır. Araştırma raporu, işletmelerin gereksinimlerini anlamak için üretim üssü, ürünler veya hizmetler ve hammadde gibi çeşitli nitelikler temelinde değerlendirilmiştir. Pazar yapısı, değer zincirini, oyuncu kategorilerini, ürün çeşitlerini, ana oyuncuların pazarın ürünler ve son kullanıcı segmentlerindeki varlığını kapsar. Rapor aynı zamanda temel rekabetin, tahmini yıllarla piyasa eğilimlerinin, beklenen büyüme oranlarının ve büyümeyi yönlendiren ve etkileyen ana faktörlerin anlık görüntüsünü sağlar. Pazar verileri ve analitik, birincil ve ikincil kaynakların bir kombinasyonundan elde edilir.

Ayrıca, Global İkinci El Tıbbi Cihazlar iş sektörünün bütünsel bir görüntüsünü de sunar. Küresel İkinci El Tıbbi Cihazlar pazarını anlamak için açıkça farklı sektörler incelenir. Ayrıca, pazar araştırması fiyatlandırma yapıları, kar marjı ve pazar payları ile ilgili önemli ekonomik gerçeklerle desteklenmektedir. Verileri doğru bir şekilde sunmak için çalışma ayrıca tablolar, çizelgeler, grafikler ve resimler gibi etkili grafik sunum tekniklerini kullanır. Rapor ayrıca şirketlerin performansını artırmaya katkıda bulunan son trendleri, araçları ve teknoloji platformlarını da vurguluyor.

Küresel Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazlar Pazarı Raporunda Profili Oluşturulan Başlıca Pazar Oyuncuları şunlardır:

 • General Electric Şirketi
 • Siemens AG
 • Toshiba Medical Systems Corporation
 • AGITO MEDICAL A / S
 • Soma Teknolojisi
 • Koninklijke Philips N.V.
 • Philips ve daha fazlası.

Türe göre Global İkinci El Tıbbi Cihazlar Pazar segmentasyonu:

 • Tür 1
 • Tip 2
 • Tip 3

Uygulamaya göre Global İkinci El Tıbbi Cihaz Pazar segmentasyonu:

 • Uygulama 1
 • Uygulama 2
 • Uygulama 3

Global Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı raporu, işinizi katlanarak hızlandıracak pazar araştırması elde etmek için inandırıcı bir kaynaktır. Ek olarak, yeni görev SWOT incelemesi, spekülasyon erişilebilirlik araştırması ve girişim getirisi araştırması sunar. Rapor, Global Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazların ayrıntılarını inceler ve pazarın büyümesini destekleyen veya engelleyen farklı faktörlerin ayrıntılı bir analizini sunar. Oyuncuları bekleyen açılışları ölçmek için pazar lideri açıklayıcı araçlardan yararlanır. Dahası, bu alanda çalışan itici şirketlerin profilini çıkarır ve gelirleri hakkında bilgi alır. Eşya teklifleri, reklam bölümüne karar vermek için düşünülmüştür.

Raporda İndirim İsteyin: https://www.researchnreports.com/ask_for_discount.php?id=793246

Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazar Raporunda yanıtlanan temel sorular:

 • 2028'de pazar büyüklüğü ne olacak ve büyüme oranı ne olacak?
 • Ana pazar eğilimleri nelerdir?
 • Bu pazarı yönlendiren kilit faktör nedir?
 • Pazar büyümesinin önündeki zorluklar nelerdir?
 • Bu pazar alanındaki en önemli satıcılar kimlerdir?
 • Başlıca satıcıların karşılaştığı pazar fırsatları, piyasa riski ve piyasa genel görünümü ve tehditler nelerdir?
 • Ana satıcıların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Küresel İkinci El Tıbbi Cihazlar Pazar Raporu Özeti:

Rapor, dünya çapındaki pazar ve endüstri eğilimleri ve tahminlerine ilişkin daha iyi deneyimler için geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Rapor, ürün türlerine, uygulama bölgelerine ve önemli satıcılara göre pazar modellerini kapsar. Sürücüler, kontroller ve girişim açılışları gibi pazarı etkileyen değişkenler bu raporda dikkatlice detaylandırılmıştır. Pazar örüntülerinin incelenmesi, incelenmesi ve rakamı hem geniş ölçekte hem de mikro düzeyde bakış açısıyla yapılmıştır. Ayrıca, işletme içindeki büyük rakipler tarafından alınan stratejiler hakkında genel bir fikir verir. Pazar eğilimlerini etkilemek için bölgesel ve dünya çapında çalışan diğer önemli değişkenler dahil edilmiştir. Etkileyen bu değişkenler bölgenin sosyo-politik durumu, çevre koşulları, demografisi, yasal organizasyonları ve rekabet ortamıdır.

COVID-19'un Etkisi:

Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı raporu, değer zinciri yapısını, endüstriyel ortamı, bölgesel incelemeleri, uygulamaları, pazar büyüklüğünü ve tahmini deşifre eden bir genel bakış içerir. Genellikle, COVID-19'un piyasadaki mevcut etkisini kapsayan en yeni rapor. Koronavirüs (COVID-19) salgını, her şey dahil yaşamın her bakış açısını etkiledi. Bu, piyasa koşullarında birkaç değişikliği beraberinde getirdi. Hızla değişen pazar durumu ve etkinin ilk ve gelecekteki değerlendirmesi rapor içinde güvence altına alınmıştır. Rapor, türlere, uygulamalara, bölgelere ve 2020 ile 2028 arasındaki tahmin dönemine dayalı olarak pazarın genel bir analizini sunar. Dahası, zekice bir araştırmaya dayalı olarak pazar içinde yatırım fırsatları ve olası tehditler sunar.

Bu çalışmada pazar büyüklüğünü tahmin etmek için düşünülen yıllar aşağıdaki gibidir:

 • Tarih Yılı: 2015-2018
 • Temel Yıl: 2020
 • 2020-2028 Tahmin Yılı

Bu premium raporu satın almadan önce sorgulama: https://www.researchnreports.com/enquiry_before_buying.php?id=793246

İçindekiler:

 • Rapora Genel Bakış
  1.1 Çalışma Kapsamı
  1.2 Önemli Pazar Bölümleri
  1.3 Kapsanan Oyuncular
  1.4 Türe Göre Piyasa Analizi
  1.5 Uygulamaya Göre Pazar
  1.6 Çalışma Hedefleri
  1,7 Yıl Düşünülür
 • Küresel Büyüme Eğilimleri
  2.1 İkinci El Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğü
  2.2 Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihazlar Bölgelere Göre Büyüme Eğilimleri
  2.3 Sektör Trendleri
 • Önemli Oyunculara Göre Pazar Payı
  3.1 Üreticilere Göre Önceden Sahip Olunan Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğü
  3.2 Kullanılmış Tıbbi Cihazlar Pazarı Önemli Oyuncular Merkez ve Hizmet Verilen Alan
  3.3 Önemli Oyuncular İkinci El Tıbbi Cihaz Ürünü / Çözümü / Hizmeti
  3.4 Birleşmeler ve Satın Almalar, Genişleme Planları
 • Ürüne Göre Döküm Verileri
  4.1 Ürüne Göre İkinci El Tıbbi Cihaz Satışı
  4.2 İkinci El Tıbbi Cihazlar Ürün Bazında Gelir
  4.3 İkinci El Tıbbi Cihaz Fiyatı Ürüne Göre
 • Son Kullanıcıya Göre Döküm Verileri
  5.1 Genel Bakış
  5.2 İkinci El Tıbbi Cihazlar Son Kullanıcıya Göre Pazar Dağılım Verileri
 • Not: Herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, lütfen bize bildirin, raporu size istediğiniz gibi sunalım.

  Hakkımızda:

  Research N Reports, etkili bir şekilde uygulanabilecek bilgiler sağlamaya odaklandığımız yeni çağ pazar araştırma firmasıdır. Günümüzde tüketici odaklı bir pazar olan şirketler, kararlarınız için bir ses tahtası firmasına güvenmenin çok önemli olduğu karmaşık ve dinamik seçenekler dünyasıyla başa çıkmak için bilgiye ihtiyaç duyuyor. Research N Reports, endüstri analizi, pazar tahminleri ve sonuç olarak, ister mevcut piyasa koşullarına ilişkin bir bakış açısı kazanıyor, ister kıyasıya küresel rekabette önde olmak olsun, tüm dikeyleri kapsayan kalite raporları alma konusunda uzmanlaşmıştır. İşletmelerin büyümesine yardımcı olmak için iş araştırmasında mükemmel olduğumuzdan, hizmetlerimizin genişletilmiş bir kolu olarak danışmayı da öneriyoruz, bu da yalnızca mevcut eğilimler ve sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı oluyor. Sonuç olarak, tek bir çatı altında çok yönlü geçerli bilgi sağlayıcısı olarak gelişmeye devam ediyoruz.

  Bize Ulaşın:

  Güneşli Denis

  (Satış Müdürü),

  (Araştırma N Raporları)

  10916, Altın Nokta Dr,

  Houston, TX, Pim – 77064,

  +1-510-420-1213,

  sales@researchnreports.com

  www.researchnreports.com

  Source: https://ksusentinel.com/2021/02/01/pre-owned-medical-devices-market-2021-2028-by-top-key-players-business-strategies-general-electric-company-siemens-ag-toshiba-medical-systems-corporation-agito-medical-a-s-soma-technology-konin/

  Tıbbi cihazlar

  ABBOTT, WALK VASCULAR, LLC'NİN SATIN ALINMASIYLA ÇEVRESEL VASKÜLER TEKLİFLERİNİ GENİŞLETİYOR

  Abbott Park, III.: Abbott kısa süre önce, minimal invaziv mekanik aspirasyon trombektomi sistemine sahip ticari bir tıbbi cihaz şirketi olan Walk Vascular, LLC'yi satın aldığını duyurdu……

  Published

  on

  Abbott Park, III.: Abbott kısa süre önce, periferik kan pıhtılarını gidermek için tasarlanmış minimal invaziv bir mekanik aspirasyon trombektomi sistemine sahip ticari bir tıbbi cihaz şirketi olan Walk Vascular, LLC'yi satın aldığını duyurdu. Walk Vascular'ın periferik trombektomi sistemleri, Abbott'un mevcut endovasküler ürün portföyüne dahil edilecektir. Mali şartlar açıklanmadı.

  Abbott'un vasküler iş bölümünün kıdemli başkan yardımcısı Julie Tyler, "Walk Vascular'ın satın alınması, önde gelen vasküler cihaz tekliflerimize çok iyi uyuyor ve Abbott'un hasta bakımını iyileştirmek için türünün tek örneği endovasküler terapi çözümleri sağlama yeteneğini daha da artırıyor" dedi. "Walk Vascular'ın teknolojisi, doktorlara hasta bakımını iyileştirmek için tehlikeli pıhtıları kan damarlarından verimli bir şekilde çıkarmak için araçlar sağlıyor."

  Walk Vascular'ın JETi Periferik Trombektomi Sistemi ve yeni nesil JETi AIO (Hepsi Bir Arada) Periferik Trombektomi Sistemi, kan akışını azaltabilen ve hastalar için ciddi komplikasyonlara yol açabilen trombüs olarak bilinen intravasküler pıhtıların giderilmesine yönelik benzersiz aspirasyon sistemleridir. Yenilikçi JETi sistemleri, pıhtıların yerinden çıkma riskini azaltırken periferik vasküler sistemdeki pıhtıları parçalamak ve çıkarmak için tasarlanmıştır. Sistemler gerçek dünyadaki klinik deneyimlerle desteklenmektedir ve Walk şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da JETi Siciline 250'ye kadar hastayı kaydetmektedir.

  Ayrıca okuyun: Abbott, Hindistan'da Panbio COVID antijeni kendi kendine testini tanıttı

  ruchika

  Ruchika, Tıbbi Diyalog'a İş Bölümü için Masa Editörü olarak 2019'da katıldı. İlaç, Politika, Sigorta, İş Sağlığı, Tıbbi Haberler, Sağlık Haberleri, İlaç Haberleri, Sağlık ve Yatırım alanlarındaki tüm güncellemeleri kapsar. Delhi Üniversitesi mezunudur. Kendisiyle editorial@medicaldialogues.in adresinden iletişime geçilebilir. İletişim no. 011-43720751

  Source: https://medicaldialogues.in/news/industry/pharma/abbott-acquires-medical-device-firm-walk-vascular-81595

  Continue Reading

  Tıbbi cihazlar

  ViewMind, bilişsel bozuklukların tanı ve tedavisinde devrim yaratmaya yardımcı olmak için HP ile geliştirici anlaşmasını duyurdu

  NEW YORK, 5 Ağustos 2021 /PRNewswire/ — Tıbbi cihaz, dijital sağlık ve yapay zeka şirketi ViewMind, bugün yeni bir geliştirme……

  Published

  on

  NEW YORK, 5 Ağustos 2021 /PRNewswire/ — Tıbbi cihaz, dijital sağlık ve yapay zeka şirketi GörünümZihin, bugün HP Inc [HPQ] ile yeni bir geliştirme anlaşması yaptığını duyurdu. ViewMind, kognitif bozuklukları teşhis etmek ve izlemek için ViewMind'in tıbbi cihaz çözümünün bir parçası olarak HP'nin yeni Reverb G2 Omnicept VR Headset'ini kullanacak. ViewMind, HP ile işbirliği yaparak, ödüllü çığır açan teknolojisi için hızla genişleyebilir, ölçeklenebilir ve küresel dağıtımı güvence altına alabilir.

  ViewMind, bilişsel sağlık için uygun maliyetli, güvenilir ve erişilebilir bir dijital biyobelirteçte öncülük etmiştir ve kulaklık aracılığıyla iletilen görsel uyarana yanıt olarak hastaların göz hareketlerini izlemek için HP Reverb G2 Omnicept VR Headset içindeki biyosensörlerden yararlanacaktır. Kaydedilen biyometrik veriler, ViewMind'in bilişsel bozuklukların taranmasını, teşhisini ve izlenmesini sağlayan AI eğitimli algoritmalarına gönderilir.

  Alzheimer hastalığı patolojisi semptomlardan yaklaşık 20 yıl önce başlar. Tıbbi bir teşhis gerçekleştiğinde, geri dönüşü olmayan birçok hasar meydana geldi. Bu nedenle, hafif semptomlar ilk kez gözlemlendiğinde kimin Alzheimer'a dönüşeceğini ve kimin dönüşmeyeceğini doğru bir şekilde tahmin edebilmek zorunludur. Bir diğer önemli alan, tedavinin etkisi ve sonuçları ölçme ve hatta yaşam tarzı değişiklikleri ve yeni ilaç tedavilerinin bireyin bilişsel sağlık ömrü üzerinde en büyük etkiye sahip olabileceği hastalığın en başında tarama yeteneğidir.

  ViewMind Inc CEO'su Mark Edwards, "ViewMind, yeni HP Reverb G2 Omnicept Edition VR Headset gibi en son yenilikçi HP teknolojilerine erişmek ve ViewMind'in ödüllü çözümüne küresel pazarlarda erişilebilmesini sağlamak için HP ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyor."

  Frost & Sullivan, En İyi Uygulamalar Araştırma Analisti Ojaswi Rana, "ViewMind'in teknolojisi bir dizi nörobilişsel koşul için geçerlidir, istisnai ve benzersiz bir değer önerisi. Şirket, büyük ticarileştirme başarısı için iyi bir şekilde hazır, birinci sınıf müşteri memnuniyetini ve değerini garanti ediyor." .

  XR Geliştirici İlişkileri Başkanı Jay Fraser, "ViewMind, bilişsel sağlık teşhisindeki bazı önemli zorlukların üstesinden gelmek için HP Omnicept SDK'yı seçmesi, HP'nin dijital sağlıkta önemli bir küresel ve toplumsal etki yaratabilecek çözümlere olan bağlılığını vurgulamaktadır."

  ViewMind Hakkında

  ViewMind Inc Yapay Zeka kullanarak nörobilişsel bozukluk teşhisi için bir dizi yeni dijital biyobelirteç sağlar. ViewMind'in Dijital Biyobelirteçleri güvenilirdir, invaziv değildir, uygun maliyetlidir, erişilebilirdir ve kültürden bağımsız bireyler üzerinde çalışır. LinkedIn'de ViewMind'ı takip etmek için tıklayın Burada.

  Cision Orijinal içeriği görüntüleyin:https://www.prnewswire.com/news-releases/viewmind-announces-developer-agreement-with-hp-to-help-revolutionise-the-diagnosis-and-treat-of-cognitive-disorders-301349507.html

  KAYNAK ViewMind Inc

  Markets Insider ve Business Insider Editoryal Ekipleri bu gönderinin oluşturulmasında yer almamıştır.

  Source: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/viewmind-announces-developer-agreement-with-hp-to-help-revolutionise-the-diagnosis-and-treatment-of-cognitive-disorders-1030696873?op=1

  Continue Reading

  Tıbbi cihazlar

  İngiltere, COVID monitör cihazlarının daha koyu ciltler için daha az iyi çalıştığı konusunda uyardı – Tıbbi Haberler

  Çevirmek "…

  Published

  on

  SARS-CoV-2 (burada bir elektron mikroskobu resminde kanıtlanmıştır). Kredi puanı: Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, NIH

  İngiltere'nin devlet tarafından işletilen sağlık hizmeti Cumartesi günü, COVID'li bireyler tarafından evde kan-oksijen aralıklarını gözlemlemek için kullanılan cihazların, daha koyu gözeneklere ve cilde sahip bireyler için yanlış okumalar verebileceği konusunda uyardı.

  Uyarı, şu anda kan-oksijen aralıklarını test etmek için aşırı COVID belirtilerine maruz kalanların çoğu tarafından kullanılan nabız oksimetrelerini içeriyordu. Kesin bir okumanın altında hastaneye yatırılmaları gerekir.

  Birleşik Krallık devlet tarafından finanse edilen refah hizmeti olan NHS, onlara 65 yaş üstü veya klinik olarak zayıf virüs belirtileri sağlar.

  NHS bir basın açıklamasında, "kandaki oksijen derecesinin daha yüksek okumalarını gösterebileceği için nabız oksimetrelerinin daha koyu gözeneklere ve cilde sahip kişiler için çok daha az doğru olabileceğine dair hikayeler var" dedi.

  Parmağa takılan aletler, kandaki oksijen miktarını ölçmek için bir kişinin gözeneklerine ve cildine hafif bir ağırlık vererek çalışır.

  İlkesel NHS web sitesinde virüs kurbanları için güncel yönlendirme şimdi uyarıyor: “Kahverengi veya siyah gözenekleriniz ve cildiniz olması durumunda çok daha az doğru olabilecekleri bazı hikayeler oldu.

  "Kanınızdaki oksijen miktarından daha yüksek okumalar sunabilirler."

  Bununla birlikte, temel faktör, aşağı inip inmediklerini tekrar tekrar test etmektir, sağlar.

  NHS Yarış ve Refah Gözlemevi direktörü Habib Naqvi, sorunun “siyah (ve) Asyalı çeşitli toplulukları” etkilediğini belirtti.

  Etnik azınlıkların üyeleri, önemli ölçüde Siyah Afrikalılar ve Bangladeşliler, İngiltere'deki virüsten en fazla can kaybı suçlamalarına maruz kaldılar.

  Birleşik Krallık'ta COVID'den can kaybı, gezegendeki en yükseklerden biri olan 129.583 Cumartesi günü gerçekleşti.

  Kaynak

  Source: https://nonur.com/2021/08/01/uk-warns-covid-monitor-devices-work-less-well-for-darker-skin/

  Continue Reading

  Trending