Connect with us

SaaS

SaaS Satış Yazılım Pazarının 2026'ya Kadar En Yüksek Büyüme Hızıyla Büyüyeceği Tahmini

Advance Market Analytics'te bulunan En Son Rapor "SaaS Satış Yazılım Pazarı", değişen rekabet dinamikleri için kesin analizler ve endüstri büyümesini yönlendiren veya kısıtlayan farklı faktörler hakkında ileriye dönük bir bakış açısı sağlar. Küresel SaaS Satış Yazılımı pazarı, SaaS Satış Yazılımı endüstrisi için önemli istatistiksel kanıtları şu şekilde kapsamaya odaklanır: ……

Published

on

Advance Market Analytics'te bulunan En Son Rapor "SaaS Satış Yazılım Pazarı", değişen rekabet dinamikleri için kesin analizler ve sektör büyümesini yönlendiren veya kısıtlayan farklı faktörler hakkında ileriye dönük bir bakış açısı sağlar. Küresel SaaS Satış Yazılımı pazarı, SaaS Satış Yazılımı endüstrisi için önemli istatistiksel kanıtları şu şekilde kapsamaya odaklanır: …

www.bostonnews.net

İlgili

bostonnews.net

Dijital PCR Pazar Büyüme İstatistikleri, Hisse Analizi, Gelecek Eğilimler, 2031'e Kadar Satış Tahmini ve Büyüklük Tahmini

InsightSLICE tarafından dağıtılan Global Digital PCR Pazar Araştırması Raporu, en üst düzeyde bilgi ve pazar parçalarını yönlendiren bileşenlerin içeriden ve dışarıdan incelenmesini sunar. Raporun büyük bir bölümü, işletmenin tümünde ve alt pazarlarında, doğrulanabilir ve güncel durumlarına bağlı olarak reddedilemez öngörüler içeriyor.

bostonnews.net

ADSL Chipset Satış Pazarı Gelir, Bölge & Ülke Payı, Trendler, 2027'ye Kadar Büyüme Analizi

Raporlar ve Veriler tarafından yayınlanan küresel ADSL Yonga Setleri Satış pazar raporu, sektörde gözlemlenen temel eğilimlere odaklanmanın yanı sıra pazara kapsamlı bir genel bakış sunar. Rapor, iş alanını ayrıntılı olarak tartışıyor ve hastalık salgını, pandemi ve diğer senaryoların bir sonucu olarak pazar dinamiklerindeki değişiklikleri vurguluyor. Rapor ayrıca finansal durum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve pazar büyümesini etkileyen ürün teklifleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Rapor ayrıca birleşme ve satın almalar, ortak girişimler, işbirlikleri, lisanslama ve üretim anlaşmaları ve pazarda meydana gelen ve pazar büyümesini etkileyebilecek diğerleri gibi stratejik ittifaklardan da bahsediyor.

atlantanews.net

Konteyner Kiralama Pazarı Sonraki Büyük Hareket | ACC, ELA Konteyner, Hapag-Lloyd

En Son Yayınlanan Dünya Çapında Konteyner Kiralama pazar araştırması, Dünya Çapında Konteyner Kiralama pazarının gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirdi ve pazar yapısı ve büyüklüğü hakkında bilgi ve faydalı istatistikler sağlıyor. Raporun, karar vericilerin sağlam yatırım kararları almasına ve potansiyel boşlukları ve büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olmak için pazar istihbaratı ve stratejik bilgiler sağlaması amaçlanıyor. Rapor ayrıca, Dünya Çapında Konteyner Kiralama pazarındaki temel itici güçler, zorluklar, fırsatlar ve kısıtlamalar ile birlikte değişen dinamikleri, ortaya çıkan trendleri de tanımlar ve analiz eder. Çalışma, Karmod, Schafer, ContainerPort, ACC, ELA Container, Hapag-Lloyd, T.V.K.Container Fertighuser GmbH., Kapelle, RPP & MSC gibi oyuncuların pazar payı analizlerini ve profillerini içeriyor.

houstonmirror.com

Kromatografi Reçineler Pazarı Küresel Endüstri Trendine Göre İş Senaryosu Analizi, Pay, Satış Geliri, Büyüme Hızı ve 2027'ye Kadar Fırsat Değerlendirmesi

Emergen Research tarafından yapılan güncel bir analize göre, küresel kromatografi reçineleri pazarının 2027 yılına kadar 3,269,9 Milyon ABD Doları değerinde olması bekleniyor. Kromatografi reçine pazarı, biyoterapötik geliştirmedeki ilerlemeler çok çeşitli karmaşık moleküller üreterek karmaşık saflaştırma zorlukları oluşturduğundan, ilaç geliştirme sürecinde artan uygulamasına atfedilen yüksek talebi gözlemler. Afinite veya sıvı kromatografik teknoloji, farmasötik, biyoteknoloji, biyokimya ve çevre bilimlerinde tercih edilen bir ayırma yöntemi olarak büyük önem kazanmıştır. Teknoloji, öncelikle protein saflaştırması için daha kesin ve verimli bir yöntemdir.

BU MAKALEDE

atlantanews.net

Biyosensör Pazarı Mevcut Trend, Son Gelişme, Büyüme Tahmini, Boyuta Göre Analiz, Pay, 2031'e Kadar Küresel Talep

InsightSLICE tarafından dağıtılan Küresel Biyosensörler Pazar Araştırması Raporu, en üst düzeyde bilgi ve pazar parçalarını yönlendiren bileşenlerin içeriden ve dışarıdan incelenmesini sunar. Raporun büyük bir bölümü, işletmenin tümünde ve alt pazarlarında, doğrulanabilir ve güncel durumlarına bağlı olarak reddedilemez öngörüler içeriyor. Dışında,…

atlantanews.net

Antimikrobiyal Duyarlılık Test Pazarının 2031'e Kadar Üstel Büyümeyi Algılayacağı Tahmini

InsightSLICE tarafından dağıtılan Küresel Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Pazar Araştırması Raporu, en üst düzeyde bilgi ve pazar parçalarını yönlendiren bileşenlerin içeriden ve dışarıdan incelenmesini sunar. Raporun büyük bir bölümü, işletmenin tümünde ve alt pazarlarında, doğrulanabilir ve güncel durumlarına bağlı olarak reddedilemez öngörüler içeriyor.

bestnewsmonitoring.com

Perakende Satış Noktası (POS) Terminalleri Pazarı 2021 Eğilimlere, Büyümeye ve 2030'a Kadar Gelecek Tahminine Göre Kısa Analiz

PERAKENDE SATIŞ NOKTASI (POS) TERMİNALLERİ PAZARI: GÖRÜNÜM VE TRENDLERİN ANALİZİ. Küresel Perakende Satış Noktası (POS) Terminalleri Pazar Raporu, 2021-2030 için son gelişmeler ve potansiyel fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler içeren bir dergi olarak hizmet vermektedir. Bu, Perakende Satış Noktası (POS) Terminalleri pazarının her aşamasını değerlendirmeye yardımcı olur. Küresel ve bölgesel genişleme için dayanaklarını veya engellerini açıkça tanımlayan Perakende Satış Noktası (POS) Terminalleri paket pazarının kaba bir tabanına ve yapısına sahiptir. İçinde bulunan farklı şirketler, kuruluşlar, şirketler, tedarikçiler ve işletmelerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla Perakende Satış Noktası (POS) Terminalleri pazarının mevcut durumunu açıklar.

bostonnews.net

Yeni Nesil Biyo-Üretim Pazarının 2027 yılına kadar önemli bir büyüme oranı yakalaması bekleniyor

İş zekası çalışması, Küresel Yeni Nesil Biyo-imalat Pazarını çevreleyen ve 2021 ile 2027 arasındaki tahmin döneminde endüstrinin büyüme yörüngesini etkileyebilecek başlıca trendleri ve gelişmeleri detaylandırıyor. Nesil Biyoüretim pazarı ve tahmin süresi boyunca performans potansiyelleriyle ilgili veriler sağlar. Ayrıca, tahmin edilen yıllar boyunca küresel Yeni Nesil Biyo-imalat pazarının talep dinamiklerine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış sunar ve tahmin süresi boyunca aynı değişikliklere neden olabilecek faktörler hakkında bilgi sunar. Araştırma raporu, çeşitli güvenilir ve geçerli kaynaklar aracılığıyla küresel Yeni Nesil Biyo-imalat pazarıyla ilgili gerekli arka planı ve birincil verileri derleyen araştırma analistlerinin ortak bir çabasıdır. Rapor, küresel Yeni Nesil Biyo-imalat pazarının hem bölgesel hem de rekabetçi ortamına ışık tutuyor. Önümüzdeki yıllarda küresel Yeni Nesil Biyo-imalat pazarında büyümeyi ve gelişmeyi teşvik edebilecek başlıca itici güçler ve motive edicilerle ilgili temel veriler sağlar. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda küresel Yeni Nesil Biyo-imalat pazarının gelecekteki yörüngesini engelleyen kısıtlamalar veya engellerle ilgili değerli bilgiler sunar.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR

Medagadget.com

2028 yılına kadar 2,838.4 Milyon ABD Dolarına Ulaşmak için Sağlıklı CAGR ile %10,5'lik Yeni Doğan Tarama Pazarı Pazar Büyümesi; en yüksek doğum oranı nedeniyle

Ürün Tipine göre (Test Kitleri, İşitme Tarama Cihazları, Kütle Spektrometresi ve Nabız Oksimetresi), Uygulamaya göre (Kan Noktası Hastalığı, Kritik Konjenital Kalp Hastalığı, Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı, İşitme Engelliliği, Orak Hücre Hastalığı ve Tiroid Bozukluğu), Teste göre (Kan Testi, Kardiyak Test, İşitme Testi ve İdrar Testi) ve Bölgeye göre (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika) 1,412.2 Milyon ABD Doları değerindedir. 2021'de ve tahmin dönemi (2021-2028) boyunca %10,5'lik bir CAGR sergilemesi bekleniyor.

Bain & Company, Bu Yıl Tatil Alışverişi Satışlarında %7'lik Bir Artış Öngörüyor – 20 Yılın En Yüksek İkinci Büyüme Oranı

SAN FRANCISCO, 15 Eylül 2021 /PRNewswire/ — Pandemi gelişmeye devam ederken, perakendeciler ve tüketiciler, 2020'nin rekor düzeydeki belirsizlik seviyelerini bile aşarak son yılların en öngörülemeyen tatil sezonuna hazırlanıyor. Bu yıl perakende sektörü, enflasyon, tedarik zinciri aksaklıkları, işgücü kısıtlamaları ve çip kıtlığı gibi devam eden önemli sorunlarla boğuştu. Ancak bu endişelere rağmen Bain & Company, 2021 tatil sezonunun perakende sektörü için 20 yılı aşkın bir süredir ikinci en yüksek büyüme oranını görebileceğine inanıyor. Bain, bu hafta yayınlanan 2021 Perakende Tatil Bülteni'nin ilk sayısında bu tahmini ve yaklaşan tatil sezonuyla ilgili diğer bilgileri araştırıyor.

bestnewsmonitoring.com

Fresh Supermarket Market'in gelecek trendleri: Geleceğe hazır olun

Taze Süpermarket pazarının ekonomik dünyası, hiçbir zaman bugünkü kadar hızlı ve derin bir şekilde gelişmemiştir. COVID-19'un neden olduğu bariz kesintilere rağmen, Taze Süpermarket Endüstrisinin geleceği önümüzdeki yıllarda parlak görünüyor. Daha da önemlisi, buna nasıl hazırlanacaksınız? Fresh Supermarket işi karşı karşıya…

Medagadget.com

Anatomik Patoloji Pazar Büyüklüğü, Pay, Büyüme, Trend Tahmini, Fırsatlar, Kapsam, Sektördeki Büyüme ,Endüstri Özeti | sektör, 2027 yılına kadar %7,2'lik CAGR'de büyüyor

Anatomik Patoloji Pazarı – Küresel Endüstri İçgörüleri, Eğilimler, Fırsat Analizi, 2021-2027 Coherent Market Insights'ın yeni araştırması, size derin coğrafi deneyimimizi, samimi sektör bilgimizi ve nasıl değer yaratılacağına dair net görüşleri birleştiren daha yaratıcı çözümler sunan raporu duyurdu. senin işin. Anatomik Patoloji Pazarı, brüt marj, gelir ve maliyet gibi temel özellikleri göz önünde bulundurarak ürün spesifikasyonu, üretim analizi, teknoloji, ürün tipinin bir özetini sunar. Anatomik Patoloji Pazar raporu, Anatomik Patoloji üreticilerinin Pazar durumu hakkında önemli istatistikler sağlar ve sektörle ilgilenen şirketler ve bireyler için değerli bir rehberlik ve yönlendirme kaynağıdır.

bestnewsmonitoring.com

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Yazılım Pazarı 2021 Eğilimlere, Büyümeye ve 2030'a Kadar Gelecek Tahminine Göre Kısa Analiz

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YAZILIM PİYASASI: GÖRÜNÜM VE TRENDLERİN ANALİZİ. Global Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Yazılım Pazarı Raporu, 2021-2030 yılları için son gelişmeler ve potansiyel fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler içeren bir dergi olarak hizmet vermektedir. Bu, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılım pazarının her aşamasını değerlendirmeye yardımcı olur. Küresel ve bölgesel genişleme için dayanaklarını veya engellerini açıkça tanımlayan Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Yazılım paketi pazarının kaba bir tabanına ve yapısına sahiptir. İçinde bulunan farklı şirketler, kuruluşlar, şirketler, tedarikçiler ve işletmelerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Yazılım pazarının mevcut durumunu açıklar.

bestnewsmonitoring.com

Video Görüşme Yazılım Pazarı 2021 Eğilimlere, Büyümeye ve 2030'a Kadar Gelecek Tahminine Göre Kısa Analiz

VİDEO RÖPORTAJ YAZILIM PİYASASI: GÖRÜNÜM VE TRENDLERİN ANALİZİ. Global Video Mülakat Yazılımı Pazar Raporu, 2021-2030 için son gelişmeler ve potansiyel fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler içeren bir dergi olarak hizmet vermektedir. Bu, Video Mülakat Yazılımı pazarının her aşamasını değerlendirmeye yardımcı olur. Küresel ve bölgesel genişleme için dayanaklarını veya engellerini açıkça tanımlayan Video Görüşme Yazılımı paketi pazarının kaba bir tabanına ve yapısına sahiptir. İçinde bulunan farklı şirketler, kuruluşlar, şirketler, tedarikçiler ve işletmelerin kapsamlı bir incelemesi yoluyla Video Görüşme Yazılımı pazarının mevcut durumunu açıklar.

bostonnews.net

Küresel Büyüklüğe Göre Sağlık Turizmi Pazar Raporu 2021: Araştırma Hedeflerine, Yatırım Senaryosuna, COVID-19'un Sektöre Etkisi, Bölgelere Göre Temel Eğilimler, 2027'ye Kadar Pay ve Gelir Tahmini

Sağlık Turizmi pazar raporu, COVID 19'un küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkisi olduğu için mevcut pazar durumunu da dikkate alırken, pazarın yüksek kaliteli ve doğru bir analizini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca rekabetçi istihbarat, teknoloji tehditleri ve atılımları ve çeşitli diğer konuları da kapsar. Piyasa katılımcıları, profesyonelce hazırlanmış piyasa zekası sayesinde küresel piyasadaki en önemli gelişmeleri kavrayabilir.

bostonnews.net

Otomotiv Park Yardım Sistemi Pazarı: Yaklaşan Trendler ve Büyüme Fırsatları Üzerine Özel Bir Çalışma

Otomotiv park yardım sistemi pazarındaki fırsatlar, bir dizi aşamada, yani park sensörlerinin icadından gelecekte tamamen otonom otoparka kadar gelişmiştir. Lucintel, bu pazarın geleceğini umut verici bulmuştur; otomotiv park yardım sistemi pazarının 2025 yılına kadar %13,1'lik bir CAGR ile 2,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu pazarda kameranın en büyük bileşen türü olarak kalması ve SUV'ler ve crossover segmentinin en büyük araç türü olarak kalması bekleniyor. Oyuncular, artan araç üretimi, araç güvenliği özellikleri için hükümet düzenlemeleri ve Kuzey Amerika bölgesindeki sektör oyuncularının artan yatırımları gibi mevcut fırsatlardan yararlanabilir.

bestnewsmonitoring.com

Küresel Satış Çevirici Yazılım Pazarı: Bölgesel ve Küresel Sektör Görünümü 2021

COVID-19 Analizi: Büyük Sales Dialer Yazılım Pazarı zorluklarını anlamlı bir değişime dönüştürün. Pandemi sonrası değil, pandemi içi. Hâlâ işin içindeyiz ve Sales Dialer Software Market üzerindeki etkileri uzun vadeli. Kabul edelim!. COVID-19 pandemisi küresel ekonomilerimizde hasara yol açarken, Sales Dialer Software işletmeleri…

houstonmirror.com

Taze Tarım Ürünleri Ambalaj Pazarı 2026'ya Kadar Büyük Bir Büyüme Görecek | Winpak, Mühürlü Hava, Coveris

En Son Yayınlanan Taze Tarım Ürünleri Paketleme pazar araştırması, Taze Tarım Ürünleri Paketleme pazarının gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirdi ve pazar yapısı ve büyüklüğü hakkında bilgi ve faydalı istatistikler sağladı. Raporun, karar vericilerin sağlam yatırım kararları almasına ve potansiyel boşlukları ve büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olmak için pazar istihbaratı ve stratejik bilgiler sağlaması amaçlanıyor. Rapor ayrıca, Taze Tarım Ürünleri Paketleme pazarındaki temel itici güçler, zorluklar, fırsatlar ve kısıtlamalar ile birlikte değişen dinamikleri, ortaya çıkan trendleri de tanımlar ve analiz eder. Çalışma, Amcor, DuPont, Berry Global, Winpak, Sealed Air, Coveris, Cascades, Kureha, Smurfit Kappa, Faerch Plast & Amerplast gibi oyuncuların pazar payı analizini ve profillerini içeriyor.

bostonnews.net

Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük Pazarı 2021-2027: Küresel Büyümeyi Sağlayan Faktörler, Fırsatlar, Eğilimler ve Tahminler | Önemli Oyuncular: 3M Health Care, C.R. Bard, Cardinal Health, Halyard Health, Hartmann, Johnson & Johnson, Lohmann & Rauscher, Medline, Biolife

Intelligencemarketreport.com, araştırma veritabanına "Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük Pazarı – Küresel Araştırma Raporu 2021-2027"yi ekledi. Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük pazar raporu, sürücüler, kısıtlamalar, kazançlı fırsatlar, teknolojik gelişmeler, sektöre özgü zorluklar, son gelişmeler ve rekabet analizi gibi pazar büyümesini etkileyen ana faktörlerin ayrıntılı bir analizini ve ayrıca pazar payı, gelir, brüt kar marjı, değer, hacim, endüstri boyutu, ana eğilimler, dağıtım modelleri, stratejiler, gelecekteki yol haritaları ve pazar payı, gelir, brüt kar marjı, endüstri boyutu, ana eğilimler, dağıtım modelleri, stratejiler ve gelecekteki yol haritaları.

bostonnews.netADSL Chipset Satış Pazarı Gelir, Bölge & Ülke Payı, Trendler, 2027'ye Kadar Büyüme AnaliziRaporlar ve Veriler tarafından yayınlanan küresel ADSL Yonga Setleri Satış pazar raporu, sektörde gözlemlenen temel eğilimlere odaklanmanın yanı sıra pazara kapsamlı bir genel bakış sunar. Rapor, iş alanını ayrıntılı olarak tartışıyor ve hastalık salgını, pandemi ve diğer senaryoların bir sonucu olarak pazar dinamiklerindeki değişiklikleri vurguluyor. Rapor ayrıca finansal durum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve pazar büyümesini etkileyen ürün teklifleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Rapor ayrıca, birleşme ve satın almalar, ortak girişimler, işbirlikleri, lisanslama ve üretim anlaşmaları ve pazarda meydana gelen ve pazar büyümesini etkileyebilecek diğerleri gibi stratejik ittifaklardan da bahsediyor.

Source: https://www.newsbreak.com/news/2386163651612/saas-sales-software-market-is-estimated-to-grow-at-the-highest-growth-rate-till-2026

SaaS

Clearlake Capital, Cornerstone OnDemand'ın Satın Alımını Tamamladı

SANTA MONICA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–15 Ekim 2021– Clearlake Capital Group, LP (“Clearlake” iştirakleri ile birlikte) bugün Cornerstone OnDemand, Inc. (NASDAQ: CSOD, “ Cornerstone OnDemand” veya “Cornerstone”), yetenek yönetimi yazılımında dünya lideridir. Satın alma daha önce 5 Ağustos 2021'de duyurulmuştu ve Cornerstone OnDemand tarafından onaylandı….

Published

on

SANTA MONICA, Kaliforniya–(BUSINESS WIRE)–15 Ekim 2021–

Clearlake Capital Group, L.P. (bağlı kuruluşları “Clearlake” ile birlikte) bugün satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Köşe Taşı OnDemand, Inc. (NASDAQ: CSOD, “Cornerstone OnDemand” veya “Cornerstone”), yetenek yönetimi yazılımında dünya lideri. Satın alma işlemi daha önce 5 Ağustos 2021'de duyurulmuştu ve Cornerstone OnDemand hissedarları tarafından 12 Ekim 2021'de onaylandı. Anlaşma şartlarına göre Clearlake, Cornerstone adi hisse senetlerinin tedavüldeki hisselerini hisse başına 57,50$'a nakit olarak satın aldı. İşlemin bir sonucu olarak, Cornerstone artık özel bir şirkettir ve Cornerstone adi hisselerinin hisseleri artık halka açık piyasada işlem görmemektedir.

Satın alma, şirketin bir sonraki büyüme ve yenilik aşamasını güçlendirmek ve hızlandırmak için Cornerstone'un ürün ve sektör liderliğini Clearlake'in kanıtlanmış yazılım yatırım deneyimi ve operasyonel iyileştirme yaklaşımı O.P.S.® ile birleştiriyor.

Cornerstone CEO'su Phil Saunders, "Clearlake'in Cornerstone'a yaptığı yatırım, şirketimiz ve müşterilerimiz için heyecan verici ve önemli bir adımdır" dedi. "Clearlake, yetenekli ekibimize ve gittiğimiz yöne büyük bir güven gösterdi. Büyümenin arkasına yatırım yapacak finansal sponsorluklarıyla, inovasyonu hızlandırmak ve müşterilerimizin kuruluşlarının ve çalışanlarının geleceğe hazır olmasını sağlamak için çabalarını ilerletmek için daha da fazla fırsatımız olacak.”

Clearlake'in Kurucu Ortağı ve Yönetici Ortağı Behdad Eghbali ve Clearlake Ortağı Prashant Mehrotra, “Cornerstone, geniş bir küresel müşteri tabanına sınıfının en iyisi yazılım çözümleri sağlayarak muazzam bir çıkardı” dedi. "Şirketin yetenekli çalışanları ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz ve Cornerstone'un hem organik olarak hem de hızlandırılmış eklenti satın alma faaliyetleri yoluyla yetenek yönetimi SaaS çözümleri için güçlü liderlik konumunu geliştirmeye devam etmek için iyi bir konuma sahip olduğuna inanıyoruz."

Özel Sermaye Genel Müdürü ve Özel Sermaye Başkanı David Fishman ve Vector Capital Genel Müdürü Andy Fishman, “Şirketin büyümesinin bir sonraki aşamasında Clearlake ve Cornerstone yönetim ekibiyle ortak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. "Saba Software'e sahip olduğumuz süre boyunca Cornerstone'a büyük saygı duyduk ve şirketin yenilikçi ürünlerinin ve çalışanlarının Cornerstone'un liderlik konumunu gelecek yıllarda genişleteceğine inanıyoruz."

Danışman

Qatalyst Partners ve Centerview Partners LLC, Cornerstone'a mali danışman olarak, Cooley LLP ise hukuk müşaviri olarak hizmet vermiştir.

Morgan Stanley, Rothschild & Co., J.P. Morgan, Goldman Sachs, BoA Securities, Barclays, Jefferies ve William Blair, Clearlake'e finansal danışman olarak hizmet ettiler. Sidley Austin LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, satın alma ve borç finansmanı ile bağlantılı olarak Clearlake'e hukuk müşaviri olarak hizmet vermiştir.

İşlem için J.P. Morgan, BoA Securities, Ares, Golub, Antares, Barclays, Blue Owl, BMO Capital Markets, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs ve Jefferies borç finansmanı sağladı.

Köşe Taşı Hakkında

Cornerstone, herkes için büyüme, çeviklik ve başarıdan oluşan bir çalışma ortamına ilham vermek için insanları, ekipleri, teknolojiyi ve işletmeyi birleştirmek için tasarlanmış uyarlanabilir İK yazılımıyla geleceğe hazır iş gücünü güçlendirir. Çağdaş iş gücü için tasarlanmış yapay zeka destekli ve ileri becerilere sahip bir sistemle, kuruluşların öğrenim ve gelişim deneyimlerini modernleştirmelerine, her yerden en alakalı içeriği sunmalarına, yetenek ve kariyer hareketliliğini hızlandırmalarına ve büyüme ve başarının evrensel dili olarak becerileri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. işlerinin karşısında. Cornerstone, 6.000'den fazla müşteriye ve 75 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir ve 180 ülkede ve 50 dilde mevcuttur. https://www.cornerstoneondemand.com/

Clearlake hakkında

2006 yılında kurulan Clearlake Capital Group, L.P., özel sermaye, kredi ve diğer ilgili stratejiler arasında entegre işletmeler işleten bir yatırım firmasıdır. Sektör odaklı bir yaklaşımla firma, Clearlake'in operasyonel iyileştirme yaklaşımı OPS®'den yararlanabilecek dinamik işletmelere sabırlı, uzun vadeli sermaye sağlayarak dünya standartlarında yönetim ekipleriyle ortaklık kurmayı amaçlamaktadır. . Clearlake şu anda yönetim altında 50 milyar doların üzerinde varlığa sahiptir ve üst düzey yatırım müdürleri 300'den fazla yatırıma liderlik etmiş veya ortaklaşa yönetmiştir. Firmanın Santa Monica ve Dallas'ta ofisleri var. Daha fazla bilgi şurada mevcuttur: www.clearlake.com ve Twitter'da @ClearlakeCap.

Kaynak sürümü şurada görüntüle: businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211015005359/en/

İLETİŞİM: Cornerstone Medya İletişim:

Deaira Ütüler, Talep Üzerine Köşe Taşı

dirons@csod.comClearlake Medya bağlantısı:

Jennifer Hurson, Lambert & Co.

jhurson@lamber.com

ANAHTAR KELİME: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KUZEY AMERİKA KALİFORNİYA

SEKTÖR ANAHTAR KELİME: PROFESYONEL HİZMETLER TEKNOLOJİ DİĞER TEKNOLOJİ İNSAN KAYNAKLARI FİNANS YAZILIM

KAYNAK: Köşe Taşı OnDemand, Inc.

Telif Hakkı İş Tel 2021.

PUB: 15.10.2021 08:58/DİSK: 15.10.2021 08:58

http://www.businesswire.com/news/home/20211015005359/en

Source: https://saasnewshubb.com/clearlake-capital-completes-acquisition-of-cornerstone-ondemand/

Continue Reading

SaaS

Chargezoom Tohum Turunda 2 Milyon Dolar Artırdı | SaaS Haberleri

Chargezoom, Tohum Turunda 2 Milyon Dolar Artırdı…

Published

on

Faturalandırma ve ödemeleri yönetmek için Kaliforniya, Irvine merkezli lider bir platform olan Chargezoom, Okapi Venture Capital liderliğindeki ve SaaS Ventures'ın katıldığı Seed Round'da 2 milyon dolar topladı.

Bu yatırım, Chargezoom çalışmalarını hızlandıracak ve işletmelere yenilikçi, entegre ödeme çözümleri aracılığıyla tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlayacak. Ve bu öncül üzerine inşa etmeye devam etmek ve kullanıcılarının ödeme işlemlerini nasıl ele aldıkları konusunda daha da karmaşık hale gelmelerine yardımcı olacak ek özellikler yayınlamak.

Şirket: Chargezoom, Inc.

Yükseltilmiş: 2,0 milyon dolar

Yuvarlak: Tohum Yuvarlak

Finansman Ayı: Eylül 2021

Lider Yatırımcılar: Okapi Girişim Sermayesi

Ek Yatırımcılar: SaaS Ventures

Şirket Web Sitesi: https://chargezoom.com/

Yazılım Kategorisi: Ödeme Çözümleri

Şirket Hakkında: Chargezoom, işletmeler için faturalandırma ve ödeme otomasyonu sunan bir SaaS şirketidir. Chargezoom, modern işletmelerin ödeme ihtiyaçlarını güçlü entegre ödemelerle karşılayarak işletmelerin hızlı bir şekilde otomatikleşmesini ve ölçeklenmesini sağlar. Otomasyon, manuel işlemler ve ödeme anlaşmazlıkları dahil olmak üzere, tipik olarak alacak hesaplarıyla ilişkili yükleri azaltır. Tüccarları ve müşterilerini memnun eden, kullanımı kolay bir platform sağlamak, ödeme sektörünün dikkatini çekti.

Kaynak: https://www.prnewswire.com/news-releases/chargezoom-closes-2m-seed-funding-round-301376649.html

Yuvarlak: Tohum Yuvarlak

Source: https://www.thesaasnews.com/news/chargezoom-raises-2-million-in-seed-round

Continue Reading

SaaS

BNPL bonanza, Toast'ın S-1/A, erken aşama SaaS fiyatlandırmasını kazıyarak – Fundingnewsasia

Çin girişim fonlarıyla çalışmak söz konusu olduğunda, fon yaratma modundaki kurucular kısa görüşlü mü?…

Published

on

Çin girişim fonlarıyla çalışmak söz konusu olduğunda, fon yaratma modundaki kurucular kısa görüşlü mü?

Runa Capital'in Asya iş geliştirme müdürü Denis Kalinin, Çinli risk sermayedarlarının bir veri tabanı olan iTjuzi'den gelen verileri inceledi ve şunları buldu:

“…Çin fonları 2020'de yaklaşık 250 milyar dolar yatırım yaptı (Crunchbase'de bildirilen rakamın üç katı). Bu rakam, Çin VC yatırımlarını ABD fonlarının yatırımlarından yalnızca %30 daha düşük, ancak İngiltere fonlarının üç katı ve Alman fonlarının 12,5 katı daha fazla koyuyor.”

Kalinin, pandemi, jeopolitik gerilimler ve diğer faktörlerin birçok Çinli girişim fonunun uluslararası yatırımlarını kısmasına neden olduğunu, ancak bunun büyük ölçüde “COVID sırasında Çin ekonomisinin diğer ülkelerden çok daha hızlı toparlandığı” olduğunu söylüyor.

Analizi birden fazla açıyı kapsıyor: Avrupa'daki Çin yatırımları Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımları yakalıyor, Çin'in en büyük sınır ötesi yatırımcılarının yarısı CVC'ler ve yatırımcılar şu anda özellikle fintech, derin teknoloji ve dijital sağlıkla ilgileniyor.

"Çinli yatırımcılar yabancı girişimlere değer katabilir, ancak uzmanlıklarını ve sizin için nasıl yararlı olabileceğini incelemelisiniz."

Tam Ekstra Crunch makaleleri yalnızca üyeler tarafından kullanılabilir
Bir veya iki yıllık abonelikte %20 indirim kazanmak için ECfriday indirim kodunu kullanın

Bugün saat 2'de. PT / 5 pm Twitter Alanlarında ET, Genel Yayın Yönetmeni Danny Crichton ve göçmenlik hukuku avukatı Sophie Alcorn, uzaktan çalışmanın H-1B vizelerini uluslararası kurucular için daha az kritik hale getirip getirmediğini tartışacaklar.

Bu kışkırtıcı bir soru: Uzak ekipler norm haline geliyorsa, teknoloji merkezleri merkezden uzaklaşıyorsa ve yatırımcılar bir Zoom çağrısından sonra çekleri rahatça kesiyorsa, ABD'de bir startup olarak iş yapmak ne kadar önemli?

İlginç bir konuşma olacağı kesin; hatırlatma almak için lütfen Twitter'da @Fundingnewsasia'yı takip edin.

Bu hafta Extra Crunch'ı okuduğunuz için çok teşekkürler!

Walter Thompson
Kıdemli Editör, Fundingnewsasia
@kahramanınız

Tost, yaklaşan halka arzda 18 milyar dolarlık değerlemeye bakıyor

Toast, Pazartesi günü hisse başına 30 ila 33 dolar arasında erken bir halka arz fiyat aralığı yayınladı ve Alex Wilhelm, “ödeme ve SaaS iş yaklaşımını takip eden dikey SaaS girişimlerine nasıl değer verileceğini daha iyi anlamak için S-1/A dosyasına giriyor. ”

Restoran yazılımı girişimi, hedeflediği 18 milyar dolarlık değerlemeye değer mi?

Erken aşamadaki SaaS ürünlerini fiyatlandırmanın 3 anahtarı

Kurumsal bir yazılım girişimi başlatan her kurucu, ürünleri için "doğru" fiyatlandırma modelini bulmak zorundadır.

Sonuç olarak alınan bir karardır: Bilgisayar başına lisansların yönetimi kolaydır, ancak müşteriler eşzamanlı bir lisanslama modelini tercih ederse ne olur?

Daha önce CIO olarak çalışan Ridge Ventures ortağı Yousuf Khan, "Erken fiyatlandırma tartışmaları, alıcının bakış açısı ve ürünün onlar için yarattığı değer etrafında odaklanmalı" diyor.

"Elbette," diye belirtiyor, "özellikle başka birinden yarattığınız bir şey için size ödeme yapmasını istediğinizde, öz değerlendirme yapmak zordur."

Hindistan'ın BNPL 2.0'ı B2B'yi bozacak mı?

hindistan parası

Resim Kredisi: jayk7 / Getty Images

Hindistan'ın büyük ölçekli işletmeleri, yeni e-ticaret fırsatları yaratan bir dijital dönüşüm yaşıyor; akıllı telefonlar kağıt kayıtların yerini aldı ve hükümet destekli yeni bir anında ödeme sistemi, değer alışverişini bozuyor.

Ancak Rupifi'nin kurucu ortağı ve CEO'su Anubhav Jain, eski kredi sistemlerini ithal etmek yerine, şimdi satın al, sonra öde sistemleri "dijital B2B bulmacasını çözmek için bir sonraki adım" diye yazıyor.

Freshworks'ün ilk halka arz fiyat aralığında ne yapmalı?

Programlama ve kodlama teknolojileri geliştirmek. Web sitesi tasarımı. Bir yazılım geliştirme şirket ofisinde çalışan programcı.

Resim Kredisi: scyther5/ Getty Images

Alex Wilhelm, çeşitli iş yazılım araçları geliştiren ve sunan Freshworks'ün Pazartesi günü hisse başına 28 ila 32 dolar arasında bir halka arz fiyat aralığı belirlediğini ve bu da değerlemesinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaşabileceği anlamına geldiğini yazıyor.

“Freshworks halka arzının olduğu gibi oldukça makul fiyatlı olduğu görülüyor, ancak kamu piyasası yatırımcılarının gelecekteki büyüme beklentileri konusunda iyimser olduklarına karar vermesi durumunda fiyat aralığında bir artış söz konusu değil. Sadece dramatik bir yükseliş görmüyoruz.”

gelecekteki büyüme umutları üzerinde ish. Sadece dramatik bir yükseliş görmüyoruz.”

İşte BNPL girişiminizin değeri

Alex Wilhelm, Japon girişimi Paidy'nin (Paypal'a) ve Avustralya'nın şimdi satın al, daha sonra öde şirketi Afterpay'in (Square'e) milyarlarca dolarlık çıkışları, "BNPL girişimlerinin inşa ettiklerinin basit işletme sonuçlarının ötesinde bir değere sahip olduğuna dair sağlam bir piyasa kanıtı sağladı" diye yazıyor Alex Wilhelm, The Değiş tokuş.

Basit bir ölçüm kullanarak Afterpay, Paidy ve Klarna'nın değerini parçalıyor: 1 $ BNPL GMV için ne ödersiniz?

Otomatik video oyunu vurgu algılama ve yakalama için 3 metodoloji

Video oyunu canlı yayını patlama yaşıyor.

Twitch'in ortalama yaklaşık 3 milyon eşzamanlı izleyicisi var; mukayese edecek olursak, 2020 ABD başkanlık seçimleri gecesinde CNN'in canlı yayını ortalama 1,1 milyondu.

En başarılı yayıncılar, reklam gelirlerini ve sponsorluk paralarını, iyi görünmeleri için video editörleri ve sosyal medya ekiplerini işe almak için kullanıyor, ancak yeni otomatik araçlar, yarı zamanlı yayıncılara en iyi anlarını da vurgulama yeteneği veriyor.

İş ortaklarınızla 'Gizlilik Konuşması' yapın

Foursquare'in genel danışmanı Marc Ellenbogen, bir veri ihlalinin bir şirkete ortalama 3,8 milyon dolara mal olduğunu, bir misafir gönderisinde "The Privacy Talk'a sahip olmak için somut bir mali teşvik" eklediğini belirtiyor.

Nedir?

“Yazılı, herkese açık olarak yayınlanan gizlilik politikasının ötesine geçen ve bir müşterinin, satıcının, tedarikçinin veya iş ortağının etik konusundaki yaklaşımının derinliklerine inen bir konuşmadır” diye yazıyor.

Konuşmanın sizin için geçerli olmadığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün.

Gelişmiş sürücü destek sistemleri: Mikromobilite politikasının ürettiği teknoloji

Rebecca Bellan, "yerel yönetimlere mikro mobilitenin güvenli, uyumlu ve şehirler için iyi bir şey olduğuna dair güvence vermek" amacıyla, scooter operatörleri "genellikle arabalarda bulunan gelişmiş sürücü yardım sistemlerine (ADAS) benzer bir teknoloji uyguluyor" diye yazıyor.

Teknolojinin istenmeyen davranışları önlemeye nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor ve scooter operatörlerinin maliyetini ve yeni başlayanlar için fırsatları araştırıyor.

Kalinin, pandemi, jeopolitik gerilimler ve diğer faktörlerin birçok Çinli girişim fonunun uluslararası yatırımlarını kısmasına neden olduğunu, ancak bunun büyük ölçüde “COVID sırasında Çin ekonomisinin diğer ülkelerden çok daha hızlı toparlandığı” olduğunu söylüyor.

Source: https://fundingnewsasia.com/bnpl-bonanza-scraping-toasts-s-1-a-early-stage-saas-pricing-fundingnewsasia/

Continue Reading

Trending